Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động …

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động đầu tư tại các dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài ... Phần mềm quản lý hoạt động đầu tư tại các dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát và điều hành các dự án dầu khí ở ...

Giá năm 2021

Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu

Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu Phạm Nguyên Thảo [email protected] .vn 2 Nội dung • Khái niệm Database • Tạo và quản lý Database • Các kiểu dữ liệu ...

Giá năm 2021

Xây dựng cơ sở dữ liệu trên phần mềm quản trị cơ sở dữ …

Mục Lục LỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 0.1 Một số khái niệm 0.1.1 Định nghĩa Cơ Sở Dữ Liệu (Data Base) .5 0.1.2 Ưu điểm sở liệu .5 0.1.3 Những vấn đề mà CSDL cần phải giải .5 0.1.4 Các đối tượng sử dụng CSDL 0.1.5 Các đối tượng sử dụng CSDL 0.1.6 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (Data Base Management ...

Giá năm 2021

Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng …

Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu hải quan (Ảnh minh họa) Quy chế gồm 4 Chương và 12 Điều quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan; sử dụng, quản lý, bảo mật cơ sở dữ liệu trị giá hải quan.

Giá năm 2021

Xây dựng Nghị định quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu …

Xây dựng Nghị định quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN 11:26'' - 10/09/2020 BNEWS Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Giá năm 2021

Công văn 6999/BTNMT-ĐĐBĐVN 2020 khai thác cơ sở dữ …

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000, thành lập, cập nhật bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 đối với phần đất liền, khu vực đảo, quần đảo, cửa sông, cảng biển thuộc

Giá năm 2021

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất và khoáng …

Từng bước phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản hiện đại Trong giai đoạn hiện nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang giao Trung tâm Thông tin Lưu trữ và Tạp chí địa chất chủ trì triển khai Đề án thành phần "Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản vùng Tây Bắc ...

Giá năm 2021

TP.HCM: Xây dựng, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai

Công tác xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, đồng bộ phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và nhu cầu của người dân và doanh nghiệp luôn được TP.HCM xác định là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt khi thành phố đang triển khai mô hình thành

Giá năm 2021

Dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Xây dựng, triển khai, quản lý vận hành, khai thác, cập nhật một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất đa mục tiêu, đa người dùng, tiên tiến, hiện đại

Giá năm 2021

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất và khoáng …

Từng bước phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản hiện đại Trong giai đoạn hiện nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang giao Trung tâm Thông tin Lưu trữ và Tạp chí địa chất chủ trì triển khai Đề án thành phần "Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản vùng Tây Bắc ...

Giá năm 2021

''''thần Tốc'''' Xây Dựng, Vận Hành Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu …

 · Tập đoàn VNPT tự hào được góp sức xây dựng 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quan trọng của đất nước. Khi đi vào vận hành, khai thác, hệ thống CSDLQG về dân cư sẽ giúp giảm chi phí giấy tờ, giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân, giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc ...

Giá năm 2021

Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu

Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu Phạm Nguyên Thảo [email protected] .vn 2 Nội dung • Khái niệm Database • Tạo và quản lý Database • Các kiểu dữ liệu ...

Giá năm 2021

Từ 25/2, đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân …

 · Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân khi được đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý Nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ

Giá năm 2021

Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan: Rõ ràng, minh bạch trong …

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 1929/QĐ-TCHQ ngày 20/7/2020 thay thế Quyết định số 1811/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 về Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, từ đó đảm bảo sự đồng bộ trong

Giá năm 2021

Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu

Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu Phạm Nguyên Thảo [email protected] .vn 2 Nội dung • Khái niệm Database • Tạo và quản lý Database • Các kiểu dữ liệu ...

Giá năm 2021

Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu

Chương 2: Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu Phạm Nguyên Thảo [email protected] .vn 2 Nội dung • Khái niệm Database • Tạo và quản lý Database • Các kiểu dữ liệu ...

Giá năm 2021

Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu trị giá …

Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan là thông tin liên quan đến xác định trị giá hải quan của hàng hóa XNK do cơ quan Hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại. Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được Tổng cục Hải quan xây dựng tập trung, thống nhất và thường xuyên cập nhật gồm: Hệ thống quản lý dữ liệu trị ...

Giá năm 2021

Dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Xây dựng, triển khai, quản lý vận hành, khai thác, cập nhật một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất đa mục tiêu, đa người dùng, tiên tiến, hiện đại

Giá năm 2021

Triển khai phần mềm VBDLIS xây dựng và vận hành cơ sở …

Ngày 25.1, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Viettel Tây Ninh tổ chức tập huấn triển khai phần mềm VBDLIS (Hệ thống thông tin đất đai) để xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai cho hơn 50 cán bộ, viên chức các phòng chuyên môn thuộc ...

Giá năm 2021

Xây dựng Nghị định quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu …

Xây dựng Nghị định quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN 11:26'' - 10/09/2020 BNEWS Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Giá năm 2021

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động …

 · Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động đầu tư tại các dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài ... Phần mềm quản lý hoạt động đầu tư tại các dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, …

Giá năm 2021

Từ 25/2/2021, đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia …

 · Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân khi được đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý Nhà …

Giá năm 2021

Thông tư 20/2016/TT-BTNMT xây dựng khai thác sử dụng …

Thông tư 20/2016/TT-BTNMT quy định việc xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, gồm: nguyên tắc, trách nhiệm xây dựng; thu thập dữ liệu, lưu trữ, bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu; nguyên tắc, hình thức khai thác ...

Giá năm 2021

Từ 25/2, đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân …

 · Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân khi được đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý Nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ

Giá năm 2021

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động …

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động đầu tư tại các dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài ... Phần mềm quản lý hoạt động đầu tư tại các dự án thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát và điều hành các dự án dầu khí ở ...

Giá năm 2021

Thông tư 20/2016/TT-BTNMT xây dựng khai thác sử dụng …

 · Thông tư 20/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban

Giá năm 2021

Đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ …

 · Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân khi được đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý Nhà nước,

Giá năm 2021

Dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Xây dựng, triển khai, quản lý vận hành, khai thác, cập nhật một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất đa mục tiêu, đa người dùng, tiên tiến, hiện đại

Giá năm 2021

Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử …

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan. Quy chế có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

Giá năm 2021

''Thần tốc'' xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu …

 · Tập đoàn VNPT tự hào được góp sức xây dựng 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quan trọng của đất nước. Khi đi vào vận hành, khai thác, hệ thống CSDLQG về dân cư sẽ giúp giảm chi phí giấy tờ, giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân, giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc ...

Giá năm 2021

Tự học ML | Khái niệm cơ bản về phân loại (Khai thác dữ …

Bài này Cafedev sẽ tìm hiểu về việc khai thác dữ liệu, phân loại chúng như thế nào trong ML. Khai thác dữ liệu(Data Mining): Khai thác dữ liệu nói chung có nghĩa là khai thác hoặc đào sâu vào dữ liệu ở các dạng khác nhau để có được các mẫu và để có được kiến thức về mẫu đó.

Giá năm 2021

Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ cây Việt Nam để quản lý, …

Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ cây Việt Nam (Treemap.vn) thông qua ứng dụng công nghệ số 4.0 trên điện thoại thông minh.

Giá năm 2021

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu nền đất đai: Cần sự quyết liệt …

 · Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thông qua việc rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy chế vận hành, khai thác, cập nhập, chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai; đầu

Giá năm 2021

''Thần tốc'' xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc …

 · Tập đoàn VNPT tự hào được góp sức xây dựng 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quan trọng của đất nước. Khi đi vào vận hành, khai thác, hệ thống CSDLQG về dân cư sẽ giúp giảm chi phí giấy tờ, giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân, giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc ...

Giá năm 2021

.: VGP News :. | Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý cơ sở …

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan. Quy chế gồm 4 Chương và 12 Điều có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo ...

Giá năm 2021

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ …

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở TỈNH QUẢNG BÌNH A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1. Chủ nhiệm đề tài: KS. Hoàng Việt Hùng. 2. Cơ quan chủ trì đề tài: Sở Thông tin và Truyền

Giá năm 2021

Thông tư 20/2016/TT-BTNMT xây dựng khai thác sử dụng …

Thông tư 20/2016/TT-BTNMT quy định việc xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, gồm: nguyên tắc, trách nhiệm xây dựng; thu thập dữ liệu, lưu trữ, bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu; nguyên tắc, hình thức khai thác ...

Giá năm 2021

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất và khoáng …

Từng bước phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản hiện đại Trong giai đoạn hiện nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang giao Trung tâm Thông tin Lưu trữ và Tạp chí địa chất chủ trì triển khai Đề án thành phần "Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản vùng Tây Bắc ...

Giá năm 2021

Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử …

Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu hải quan (Ảnh minh họa) Quy chế gồm 4 Chương và 12 Điều quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan; sử dụng, quản lý, bảo mật cơ sở dữ liệu trị giá hải quan.

Giá năm 2021

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu nền đất đai: Cần sự quyết liệt …

 · Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thông qua việc rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy chế vận hành, khai thác, cập nhập, chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai; đầu

Giá năm 2021